Thông tin công ty

Hiểu rõ hơn về hoạt động của Trust Tech

Khái quát về công ty


Tên công ty

Công ty Trust Tech Inc.

Địa chỉ

3F NBF Komodio Shiodome 2-14-1 HigashiShimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021, Japan
TEL. 03-5777-7727 FAX. 03-5777-7728 http://www.trust-tech.jp

Người đại diện

Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện pháp luật Nishida Yutaka

Thành lập

'01/08/1997

Vốn điều lệ

1.562.700.000 Yên (tính đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2017)

Sở giao dịch chứng khoán niêm yết

Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Thị trường loại 1 (Mã chứng khoán : 2154)

Nội dung nghiệp vụ

Phái cử kỹ sư, nhận ủy thác, ủy thác, nhận thầu khoán, giới thiệu việc làm có tính phí

Số nhân viên

Liên kết : 10.041 người [Riêng lẻ : 3.802 người] (thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2017)

Được cấp phép

Hoạt động phái cử người lao động HA13-306382
Hoạt động giới thiệu việc làm có tính phí 13-Yu-303674

Tình hình phái cử người lao động (công bố thông tin)

Các công ty thuộc Tập đoàn