Lịch sử phát triển


Năm 1959…

Tháng 6

Tiền thân của công ty chúng tôi là công ty Sanei Shoji Inc. bắt đầu đi vào hoạt động

Năm 1997…

Tháng 8

Thành lập Công ty Kyousei Sangyou Inc. (công ty hiện nay) là công ty con của công ty Sanei Shoji Inc.

Năm 2004…

Tháng 10

Thành lập công ty Trust Tech Inc.

 

Tháng 11

Đổi tên công ty Kyousei Sangyou Inc. thành công ty Trust Works Sanei Inc.

 

Tháng 12

Được nhượng quyền kinh doanh từ công ty Sanei Shoji Inc.

Năm 2005…

Tháng 6

Mua toàn bộ cổ phần của công ty Trust Tech

Năm 2006…

Tháng 11

Đổi tên thành công ty Trust Works Inc.

Năm 2007…

Tháng 6

Niêm yết trên thị trường JASDAQ

Năm 2008…

Tháng 10

Sáp nhập công ty Trust Tech

Đổi tên thành công ty Trust Tech Inc., dời trụ sở chính đến quận Minato, Tokyo

Năm 2009…

Tháng 3

Công ty TTM Inc. (tên trước đây là công ty PLM Inc.) trở thành công ty con

 

Tháng 9

Hủy bỏ chế độ công ty nội bộ (in-house company system)

Năm 2010…

Tháng 3

Thay đổi thương hiệu công ty con là công ty Techno Assist Sagami thành Techno Assist Inc.

 

Tháng 4

Do sự sáp nhập của Sở giao dịch chứng khoán JASDAQ và Sở giao dịch chứng khoán Osaka, nên niêm yết trên thị trường Osaka Securities Exchange JASDAQ (nay là JASDAQ Standard)/p>

 

Tháng 6

Mua toàn bộ cổ phần công ty HKTT LIMITED (HKTT)

Năm 2012…

Tháng 8

Sáp nhập công ty con là công ty TTM Inc. và công ty Techno Assist Inc. (công ty còn hoạt động là công ty TTM Inc.)

Năm 2013…

Tháng 8

Thay đổi thị trường niêm yết từ JASDAQ Standard Sở giao dịch chứng khoán Tokyo sang thị trường loại 2 của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

 

Tháng 12

Niêm yết trên thị trường loại 1 của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Năm 2015…

Tháng 7

Được chuyển nhượng bộ phận kinh doanh Technical Solution từ công ty Technology Power Corporation

 

Tháng 10

Mua toàn bộ cổ phần của công ty Trust Ideal Inc. (tên trước đây : Kanamoto Engineering) và công ty này trở thành công ty con

Năm 2016…

Tháng 4

Nhận được mã số giấy phép của hoạt động phái cử người lao động

 

Tháng 8

MTrec Limited (Anh) trở thành công ty con

 

Tháng 10

Sáp nhập công ty con là công ty Trust Ideal Inc.

Năm 2017…

Tháng 3

Đổi tên công ty con là công ty Kyousei Sangyou Inc. thành công ty Trust Tech With Inc.

 

 

Công ty FUSIONi Co., Ltd. Trở thành công ty con

 

Tháng 12

Mua cổ phần của công ty 1998 Holdings Limited - được sự bảo trợ của công ty phái cử nhân sự Anh quốc Gap Personnel Holdings Limited, đưa công ty này trở thành công ty con

Năm 2018

Tháng 1

Chia tách công việc thầu khoán, phái cử trong lĩnh vực IT-phần mềm của công ty chúng tôi, chuyển giao cho công ty con là công ty FUSIONi Co., Ltd Đồng thời đổi tên công ty FUSIONi Co., Ltd. Thành công ty Trust iPowers Inc.

 

Tháng 4

Hợp nhất nhóm gồm công ty con Freedom Inc., Công ty System One Inc.,Công ty MTS Co.,Ltd, và Công ty ECS Co.,Ltd; đổi tên công ty thành Công ty Trust Next Solutions Inc.